مشخصات شرکت پايش رايانه خراسان

 

 

سال ثبت: شهريور ماه 1383

محل ثبت: اداره ثبت شرکتها ناحيه دو مشهد

شماره ثبت: 21857

 

آدرس: مشهد – سيمتري اول احمد آباد- رضاي 11- پلاک 1/46

تلفن: 8432832-0511

همراه: 09155035742

 

رشته:

 فروش نرم افزارهاي داروخانه ،  پزشکان ، درمانگاه

 پذيرش و ورود اطلاعات نسخ داروخانه ، پزشکان ، درمانگاه و تهيه خروجي مورد تائيد سازمانها و تحويل به ادارات بيمه

تعداد پرسنل: 25 نفر

تعداد پرسنل پشتيبان نرم افزار: 4 نفر

تعداد کارشناس فني: 4 نفر

 

نمايندگي ها:

نمايندگي شرکت ميکرو افزار قشم

نمايندگي شرکت سامان سيستم