خلاصه گزارش عمليات اجرايي و سوابق شركت ميكرو افزار قشم

شركت ميكرو افزار قشم در سال 1375 تحت عنوان توليد نرم افزار و سخت افزار قدم به عرصه فن آوري اطلاعات نهاد .

شركت در اولين قدم نرم افزار جامع اتوماسيون داروخانه ها را در سطح كشور توليد نمود كه با بيش از 5000 نفر ساعت كار ، موفق به اخذ گواهي از سازمانهاي بيمه كشور شد و در حال حاضر بالغ بر1100 داروخانه در سطح كشور از برنامه داروخانه شركت ميكرو افزار قشم استفاده مي نمايد.

شركت به عنوان اولين توليد كننده نرم افزار پردازشگر دارويي براي سازمانهاي بيمه ، نرم افزاري توليد نمود كه توانايي دريافت الكترونيكي اطلاعات نسخ دارويي بيمه شدگان را از داروخانه هاي كشور بوجود آورد. در اين مهم ساختار و پروتكل دريافت اطلاعات با همكاري و توسط شوراي عالي بيمه تعيين گرديده بود كه شركت با استفاده از همان پروتكل نرم افزار مذكور را طراحي و پياده سازي نمود.

از جمله تواناييهاي اين نرم افزار امكان رسيدگي الكترونيكي و اعمال مقررات مشموليت و قيمت داروها براساس نوع پزشك و بيمار به منظور رسيدگي اسناد پزشكي سازمانهاي بيمه كشور مي باشد .

در اين نرم افزار كليه نسخ توسط سيستم تجزيه و تحليل شده و رسيدگي اسناد پزشكي دارويي از طريق نرم افزار انجام مي شود. نرم افزار پردازشگر دارويي توانايي ارائه گزارشات بي نظيري از جمله برگ كميته بررسي نسخ كشوري پزشكان را داراست كه كارنامه عملكرد تجويز داروها و دسته هاي دارويي پزشكان را به ناظرين مربوطه سازمانهاي بيمه ارائه مي نمايد. با همين تعاريف نرم افزار پردازشگر دارويي امكان تجميع مصارف را به كاربران ارائه مي نمايد ، اين نرم افزار پر هزينه ترين دسته هاي دارويي ، شـايع ترين داروي مصرفي ، پرهـزينه ترين پـزشك و دسته اي از پزشـكان و رشته هاي نظام پزشكي و موسسات دارويي را در اختيار سازمانهاي بيمه قرار مي دهد.

لازم به ذكر است شركت ميكرو افزار قشم به عنوان پيمانكار اصلي اسناد پزشكي سازمان بيمه خدمات درماني موفق به اجراي اين نرم افزار در سطح كشور شده و در ادارات كل استانها نصب و در حال كار مي باشد . توليد نرم افزار پردازشگر آزمايشگاهي كه مشابه ساختار نرم افزار پردازشگر دارويي مي باشد باعث توليد پردازشگرهاي تصويربرداري (راديولوژي) و پردازشگر فيزيوتراپي و پزشكان و دندانپزشكان و خدمات پزشكان گرديد، در نهايت قويترين پردازشگر سيستم، نـرم افزار پـردازشگر بيـمارستاني است كه ساختاري كاملاً متفاوت از ساختار پردازشگرهاي دارويي و آزمايشگاهي و ....  داشته ،  و از جمله محصولات اين شركت است . در پردازشگرهاي ديگر صحبت از اسناد سرپايي بوده ليكن در اين سيستم صحبت از اسناد سرپايي و بستري و قوانين بسيار پيچيده تري در محاسبات  خدمات بستري بيمه شده هاي سازمانهاي بيمه مي باشد. به هرحال اين نرم افزارها به ترتيب از شهريور ماه 1382 در كل كشور و پردازشگر بيمارستاني از دي ماه سال 1383 در اداره كل خدمات درماني استان تهران نصب و از ابتداي سال 1384 به طور عملياتي در حال كار بوده و گردش امور اسناد بستري آن اداره كل را پوشش داده است .

با توجه به عملياتي شدن اين نرم افزار ارزشمند كه مديريت بر هزينه هاي درماني در اسناد سرپايي و بستري بيمه شدگان را به همراه دارد قابليت رسيدگي الكترونيكي و نرم افزاري بخشي از خدمات ارائه شده در صورتحساب بيمار با استفاده از فن آوري اطلاعات براي اولين بار در كشور به عرصه ظهور رسيده است .

با توجه به شرح فوق و نياز موسسات طرف قرارداد سازمانهاي بيمه اصلي كشور به يك نرم افزار جهت توليد اطلاعات الكترونيكي اسناد هزينه بستري بيمه شدگان براي بيمارستانهاي كشور شركت مبادرت به سرمايه گزاري در توليد يك نسـخه كامـل نرم افزار HIS از منـابع خارجي با نـمايندگان داخـلي نمود كه در اين خصوص نرم افزار HIS با Source و كلـيه مسـتندات و امتيازات از منابع ذيربط خريداري گرديد. اين نرم افزار پس از تحويل به روش صحيح بومي سازي گرديده است، اين نرم افزار قابليت نصب در بيمارستان و يا مجموعه  بيمارستانهاي يك دانشگاه و يا استان را با امكان گفتمان بين HIS هاي بيمارسـتانهاي مختلف را داراست و قابليت پوشـش گردش درمـان و مديـريت به هـزينه ها و وضـعيـت درمـاني مراجـعيـن را به كـاركنان و  مـديـران اعطا مي نمايد .

حضور در عرصه فن آوري اطلاعات پزشكي به  مفهوم توليد پردازش و انتقال داده ها  و اطلاعات پزشكي امروزه تكليف ديني و ملي جامعه انفورماتيك ايران است .                                                                                                                        

شركت ميكرو افزار قشم علاوه بر دستيابي بر اين مهم به اصل مهمتري بعنوان تكليف شرعي نگريسته است و آن عبارتست از :

"  ارتقاء سطح سلامت و بهداشت جامعه كشور با كمك فنآوري نوين اطلاعات پزشكي و بيمه اي"

شركت ميكرو افزار قشم پس از كسب تجربيات ارزشمند در حوزه سلامت و ارائه يك راه كار موفق و نرم افزارهاي كارآمد به منظور مديريت بر هزينه هاي درماني جمعيت كشور توانست گزارشات ارزشمندي را از طريق يك سيستم گزارش گيري تحت وب به نام MIS با محوريت هاي :

·پزشكان

o        هزينه هاي تجويز

o        داروهاي تجويزي

o        آزمايشات و خدمات تجويز شده

o        موسسات خصوصي و دولتي ارائه دهنده دارو و خدمات درماني

· موسسات

o        هزينه هاي درماني

o        داروهاي تجويزي

o        آزمايشات و خدمات تجويز شده

o        پزشكان خصوصي و دولتي تجويز كننده دارو و خدمات درماني

·دارو و خدمات

o        هزينه هاي تجويز

o        داروهاي تجويزي

o        آزمايشات و خدمات تجويز شده

o        موسسات خصوصي و دولتي ارائه دهنده دارو و خدمات درماني

o        پزشكان خصوصي و دولتي تجويز كننده دارو و خدمات درماني

در اين راستا امكان استخراج گزارشات كشوري و تجميع آن در ستاد مركزي براي اولين بار در كشور به وجود آمد ليكن همواره استخراج

<<گزارشات هزينه هاي درماني و اتصال آن به پايگاه اطلاعات بيمه شدگان هر سازمان يك چالش جدي بود>>

از اين رو شركت ميكرو افزار قشم مجبور به شناخت ساختار پايگاه هاي اطلاعات سازمانهاي بيمه شد.

 

 

صفحه بعد